Moestuin 2013

Het begin 2013

Geplaatst op Geupdate op

Een buurtmoestuin is een moestuin die door buren wordt onderhouden. Variaties in buurtmoestuinen zijn eindeloos. Het gehele terrein kan gezamenlijk onderhouden worden waarna de oogst verdeeld wordt, maar het kan ook opgedeeld worden in individuele kavels. Planten kunnen direct in de grond gestopt worden, maar ook in bakken.

Het opzetten van een buurtmoestuin is een goed idee voor onze buurt, onze gezondheid, en het milieu. Voor het opzetten van  een buurtmoestuin in onze wijk, vereist dit speeltoestellen_2inzet en motivatie om het op te starten en draaiende te houden, maar wij zullen er ook veel plezier en mooie ervaringen uit halen. Belangrijk om te weten is dat veel organisaties positief staan tegenover buurtmoestuinen en eventueel bereid zullen zijn ons initiatief te ondersteunen. Op basis van de ervaring die zij hebben opgedaan kunnen zij advies bieden en ons met de juiste mensen in contact brengen.

Binnen de organisatie van Heuvelrug Wonen is het idee positief ontvangen. Dit betekent dat zolang het initiatief van de buurtbewoners komt, en er rekening gehouden wordt met een aantal zaken, de woningbouw vereniging moet de buurtmoestuin nog goedkeuren.

In het Draaiboek Buurtmoestuin wordt een aantal zaken toegelicht waar we rekening mee moet houden om de buurtmoestuin tot een succes te brengen. Ook worden er tips gegeven, voortgekomen uit ervaring bij het opzetten van een buurtmoestuin, zodat niet iedere keer opnieuw het wiel hoeft uitgevonden te worden. Wat in dit draaiboek niet staat, is een zaai-kalender of teeltadvies.

Met het Draaiboek Buurtmoestuinen hopen wij de wijkbewoners die stilletjes met moestuindromen rondlopen een laatste duwtje te geven om hun buren aan te spreken en gezamenlijk onze buurt te verrijken. Het zal ons verbazen hoeveel mensen er om ons heen wonen die er eigenlijk ook een plek willen hebben om hun handen in de aarde te stoppen!

Motivatie:

Mijn naam is Erwin Donkervoort, ik woon sinds 1996 in de Groenhoek te Driebergen. Al die jaren woon ik hier met heel veel plezier tussen alle verschillende culturen die Driebergen te bieden heeft. De laatste 12 jaar heeft mijn hond Gaby bij vele kinderen in de wijk de grootste angst voor honden weggenomen. Door te laten zien dat honden ook erg leuk, lief en gehoorzaam kunnen zijn. Graag wil ik de buurtkinderen nog meer bijbrengen over onze flora en fauna.

De minder leuke kanten vind ik o.a. dat de jeugd en zeker ook sommige ouders, weinig tot niets wordt bijgebracht over het omgaan met het groen om ons heen. Elk verpakkingspapiertje en plastic flesje wordt maar van zich af gegooid. Dagelijks worden de vuilniszakken naast de containers gezet of pannen met etensresten worden geleegd in de struiken.

Naar aanleiding van de documentaire “Mensen van nu” en de brief van de woningbouw m.b.t. herinrichting binnenterrein Groenhoek, heb ik een idee ontwikkeld voor de “Groentehoek”

Doelstelling:

Behoud van flora en fauna in de Groenhoek, middenterrein inrichten als een buurtmoestuin. De tuin wordt onderhouden door kinderen/ouders uit de wijk (Groenhoek en Lange dreef).

Verschillende vogelsoorten op de binnenplaats onder de aandacht brengen. Meer betrokkenheid van alle culturen bij wijkprojecten en workshops. De buurtmoestuin is ook geschikt als dagbesteding voor mensen met een beperking en de slechtziende wijkbewoners.

Gewassen uit de buurtmoestuin gaan in eerste instantie naar de kinderen/ouders die eraan hebben meegewerkt. In tweede instantie naar de wijkbewoners die anders naar de voedselbank moeten gaan. Het overige kan worden verkocht aan de bewoners van de wijk.

Kinderen gaan hopelijk ook hun ouders aansporen tot het nadenken over voedsel, verpakkingen, ongedierte en duurzaam samenleven in de wijk. Bijbrengen van natuur en omgang met ons kostbaar erfgoed.