Publicaties

Buurtmoestuin Groen(te)hoek voorbeeld van participatiesamenleving !

Geplaatst op Geupdate op

Prachtige werkplek met en voor buurtgenotenPosterGroentehoek

Bloemkool, spinazie, aardbeien, tomaten, bieslook en tijm. Kinderen en hun ouders uit de wijk van de Driebergse wijken Groenhoek en De Lange Dreef kunnen deze, en veel andere, verse groenten en kruiden sinds kort eten uit hun eigen buurtmoestuin ‘De Groen(te)hoek’. Een aantal mensen met een verstandelijke beperking, van Abrona, en andere buurtbewoners helpen dagelijks mee in het onderhoud van de moestuin.

Het idee voor De Groen(te)hoek ontstond een jaar geleden bij buurtbewoner Erwin Donkervoort, met als doel een groene ontmoetingsplek in de wijk te maken. Ook wilde hij kinderen en volwassenen laten genieten van het telen en eten van hun eigen groenten en kruiden. Woningbouwcorporatie Heuvelrug Wonen gaf hem direct toestemming om dit terrein, midden in de wijk, in te richten als buurtmoestuin.

Klussen voor wijkbewoners

Omdat Erwin Donkervoort een klik heeft met kwetsbare medeburgers (hij was eerder onder meer taxichauffeur voor hen) vertelde hij over zijn plannen aan zijn ‘buren’ van de gloednieuwe Abrona-locatie De Lange Dreef. Daar wonen sinds afgelopen voorjaar 14 cliënten begeleid zelfstandig. “Wij vonden De Groen(te)hoek direct een prachtige vorm van dagbesteding,” aldus Maaike Noorlander van Abrona. “Naast helpen bij de aanleg en het onderhoud van de moestuin doen onze bewoners allerlei klussen in de wijk, zoals zwerfafval en bladeren opruimen en onkruid verwijderen. Dat levert onze cliënten waardevolle contacten op en zo kunnen ze hun eigen netwerk opbouwen en vergroten.”

Buurthuis

Nu is buiten werken niet alleen gezond, maar het kan ook zwaar, nat en koud zijn. Daarom zocht Abrona ook naar een ‘indoor’ dagbestedingslocatie. “Die vonden wij in het naastgelegen buurthuis ‘t Hoekje in samenwerking met Sylvia Fiorini, waar zij onder andere kinderen uit de wijk opvangt.” Silvia heeft van het buurthuis een Atelier gemaakt waarin ze deelnemers laat ontdekken hoe creatief ze (kunnen) zijn. Bijvoorbeeld door te schilderen, mozaïeken leggen, speksteen bewerken en meubels op te knappen.

Pionieren en ontdekken

Ondernemers Erwin Donkervoort en Silvia Fiorini, woningcorporatie Heuvelrug Wonen en Abrona hebben veelvuldig overleg. Noorlander: “Vanaf het begin hebben we afgesproken dat we samen willen uitdokteren wat in en om De Groen(te)hoek de beste aanpak is. Werken in lijn met de participatiesamenleving is dan ook vooral eerst doen en dan pas denken, flink pionieren dus. Voor ons als Abrona betekent dat anders werken, namelijk anticiperen, reageren en improviseren. Dat laatste is best lastig en flink wennen. Maar het biedt ook geweldige mogelijkheden voor onze cliënten, door met meerdere partijen samen te werken en de beste oplossingen te vinden.”


abronaAbrona is een christelijke organisatie, gespecialiseerd in dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking. Abrona biedt aan ruim 1.800 cliënten ondersteuning bij wonen, werken, leren, logeren en dagopvang, en ambulante begeleiding. Ook biedt Abrona vele vormen van behandeling. De woonvoorzieningen, dagbestedingscentra en bedrijfsmatige activiteiten zijn vrijwel allemaal gevestigd op eigentijdse locaties in de provincie Utrecht. Zo’n 1.500 professionele en gedreven medewerkers en ruim 700 vrijwilligers zetten zich dagelijks in voor de cliënten. De nadruk ligt, daar waar mogelijk, op ontwikkeling. Samen met alle betrokken mensen in het leven van de cliënt, probeert Abrona een bijdrage te leveren aan het verwerven en behouden van een eigen plek in de samenleving. Met én voor de cliënt.

Het begin 2013

Geplaatst op Geupdate op

Een buurtmoestuin is een moestuin die door buren wordt onderhouden. Variaties in buurtmoestuinen zijn eindeloos. Het gehele terrein kan gezamenlijk onderhouden worden waarna de oogst verdeeld wordt, maar het kan ook opgedeeld worden in individuele kavels. Planten kunnen direct in de grond gestopt worden, maar ook in bakken.

Het opzetten van een buurtmoestuin is een goed idee voor onze buurt, onze gezondheid, en het milieu. Voor het opzetten van  een buurtmoestuin in onze wijk, vereist dit speeltoestellen_2inzet en motivatie om het op te starten en draaiende te houden, maar wij zullen er ook veel plezier en mooie ervaringen uit halen. Belangrijk om te weten is dat veel organisaties positief staan tegenover buurtmoestuinen en eventueel bereid zullen zijn ons initiatief te ondersteunen. Op basis van de ervaring die zij hebben opgedaan kunnen zij advies bieden en ons met de juiste mensen in contact brengen.

Binnen de organisatie van Heuvelrug Wonen is het idee positief ontvangen. Dit betekent dat zolang het initiatief van de buurtbewoners komt, en er rekening gehouden wordt met een aantal zaken, de woningbouw vereniging moet de buurtmoestuin nog goedkeuren.

In het Draaiboek Buurtmoestuin wordt een aantal zaken toegelicht waar we rekening mee moet houden om de buurtmoestuin tot een succes te brengen. Ook worden er tips gegeven, voortgekomen uit ervaring bij het opzetten van een buurtmoestuin, zodat niet iedere keer opnieuw het wiel hoeft uitgevonden te worden. Wat in dit draaiboek niet staat, is een zaai-kalender of teeltadvies.

Met het Draaiboek Buurtmoestuinen hopen wij de wijkbewoners die stilletjes met moestuindromen rondlopen een laatste duwtje te geven om hun buren aan te spreken en gezamenlijk onze buurt te verrijken. Het zal ons verbazen hoeveel mensen er om ons heen wonen die er eigenlijk ook een plek willen hebben om hun handen in de aarde te stoppen!

Motivatie:

Mijn naam is Erwin Donkervoort, ik woon sinds 1996 in de Groenhoek te Driebergen. Al die jaren woon ik hier met heel veel plezier tussen alle verschillende culturen die Driebergen te bieden heeft. De laatste 12 jaar heeft mijn hond Gaby bij vele kinderen in de wijk de grootste angst voor honden weggenomen. Door te laten zien dat honden ook erg leuk, lief en gehoorzaam kunnen zijn. Graag wil ik de buurtkinderen nog meer bijbrengen over onze flora en fauna.

De minder leuke kanten vind ik o.a. dat de jeugd en zeker ook sommige ouders, weinig tot niets wordt bijgebracht over het omgaan met het groen om ons heen. Elk verpakkingspapiertje en plastic flesje wordt maar van zich af gegooid. Dagelijks worden de vuilniszakken naast de containers gezet of pannen met etensresten worden geleegd in de struiken.

Naar aanleiding van de documentaire “Mensen van nu” en de brief van de woningbouw m.b.t. herinrichting binnenterrein Groenhoek, heb ik een idee ontwikkeld voor de “Groentehoek”

Doelstelling:

Behoud van flora en fauna in de Groenhoek, middenterrein inrichten als een buurtmoestuin. De tuin wordt onderhouden door kinderen/ouders uit de wijk (Groenhoek en Lange dreef).

Verschillende vogelsoorten op de binnenplaats onder de aandacht brengen. Meer betrokkenheid van alle culturen bij wijkprojecten en workshops. De buurtmoestuin is ook geschikt als dagbesteding voor mensen met een beperking en de slechtziende wijkbewoners.

Gewassen uit de buurtmoestuin gaan in eerste instantie naar de kinderen/ouders die eraan hebben meegewerkt. In tweede instantie naar de wijkbewoners die anders naar de voedselbank moeten gaan. Het overige kan worden verkocht aan de bewoners van de wijk.

Kinderen gaan hopelijk ook hun ouders aansporen tot het nadenken over voedsel, verpakkingen, ongedierte en duurzaam samenleven in de wijk. Bijbrengen van natuur en omgang met ons kostbaar erfgoed.