Tuinafspraken

Doelstellingen buurtmoestuin

 • Gezamenlijk een buurtmoestuin onderhouden in de Groenhoek Driebergen.
 • Waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten en flora en fauna een plek hebben.
 • Op een klein oppervlak op biologische wijze eigen groenten en dergelijke verbouwen.
 • Deelnemers en buurtbewoners van de tuin laten ervaren en bewust laten worden met groeiprocessen in de tuin.

Uitgangspunten

 • De grond op ecologische wijze te bewerken.
 • Op duurzame en gezonde wijze groenten, klein fruit, kruiden en bloemen te kweken door zoveel mogelijk gebruik te maken van biologische zaden en natuurlijke materialen.
 • Naast ieders individuele/collectieve tuin ook gezamenlijk onderhoud te doen aan de tuin als geheel.
 • Buurtbewoners te betrekken bij de buurtmoestuin door activiteiten te organiseren. (Kindertuinmiddagen, kookworkshops, jeu de boules avonden, jaarlijks deelnemen aan de nationale burendag in september)

Deelname aan de tuin

 • Deelnemers van de tuin onderschrijven deze afspraken van de buurtmoestuin Groentehoek, bovenstaande doelstellingen en uitgangspunten, en deze tuinafspraken en tekenen hiervoor op de deelnameovereenkomst.
 • Het is niet toegestaan producten uit de gezamenlijke moestuin, door te geven of te verkopen aan derden!
 • Er kan correctief opgetreden worden bij het niet nakomen van deze deelnameovereenkomst.

Deelnemers hebben zorg voor hun eigen stukje tuin

 • Deelnemers werken zonder chemische bestrijdingsmiddelen.
 • Deelnemers zijn/stellen zich op de hoogte van wisselteelt.
 • Deelnemers weten/leren hoe je met de composthoop om moet gaan.
 • Deelnemers krijgen een privé tuintje.

Deelnemers hebben zorg voor de gezamenlijke tuin

 • Watergieter na gebruik gevuld terugzetten op de vaste plaatsen.
 • Naast een individueel stuk heeft ieder de zorg de tuinpaden netjes te houden.
 • Gezamenlijke werkzaamheden zijn: onkruid wieden, zaaien, planten, onderhouden composthopen, opruimen.

Financiële bijdrage

 • Deelnemers zijn jaarlijks een bedrag van € 12 verschuldigd aan Lange Groen Service.

Gemeenschappelijke materialen

 • Gemeenschappelijke gereedschappen dienen op de tuin te blijven.
 • Materialen, gebouw en tuin na gebruik schoon en netjes achterlaten.
 • Eigen materiaal/gereedschap dat je in bruikleen geeft voor de tuin duidelijk voorzien van naam.
 • Zaden worden zoveel mogelijk na gezamenlijk overleg besteld.

Vuur

 • Open vuur is niet toegestaan.

Afval

 • Ieder dient zijn eigen niet organisch afval zelf af te voeren.
 • Eventueel zwerfafval uit de tuin verwijderen.

Voortgang en coördinatie tuin

 • Lange Groen Service coördineert de grotere werkzaamheden op de tuin.
 • Deelnemers kunnen met opmerkingen/vragen terecht bij Erwin Donkervoort.